– Vi har plikt til å ha ei meining om straumnettet

foto