– Prosjektet med å få på plass denne historiske satsingahar vore ein dugnad i Widerøe, der både medarbeiderar og eigarare har bidrege, seier administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen, i ei pressemelding.

Det har vore uravsrøysting om nye kollektivavtalar for pilotar og kabintilsette i Widerøe, og det positive utfallet i desse gjer at Widerøe no kan signere kontrakten på kjøp av nye fly.

Måndag vart det annonsert at Widerøe kjøpe tre regionale jetfly av typen Embraer E190-E2, med levering i 2018. Dei har i tillegg inngått ein opsjon på levering av 12 fly av same typen.

Brasilianske Embraer sine e-jetar har vore på marknaden i fleire år, og blir i dag brukt av mellom andre Lufthansa, KLM, Air Canada og British Airways. Dei kjem i fleire lengder, og Widerøe har bestilt den nest lengste, med plass til 114 passasjerar.

Widerøe har også bestilt E2-varianten av flya. Denne skal ha meir moderne motorar og teknologi enn dagens fly, og dermed også lågare drivstofforbruk og meir kosteffektivt vedlikehald.

Ifølgje Dagens Næringsliv har dei tre flya ein katalogpris på rundt 500 millionar kroner. Vanlegvis får flyselskapa mellom 40 og 50 prosent rabatt. Samla kontraktsverdi for alle flya, inkludert opsjonane, er om lag sju milliardar kroner, før rabattar.

- Eg kan ikkje seie kor mykje vi betalar for flya, men det er vel godt kjent at ingen flyselskap endar med å betale listepris. Dette er ein god avtale for Widerøe, seier adm.dir. Stein Nilsen til DN.

Det er lågare etterspurnad på dagens Widerøe-ruter, kombinert med nye flyavgifter, skal vere årsaka til at Widerøe har vorte tvungne til å sjå på nye moglegheiter.

Det er nok lite truleg at dei nye Widerøe-flya blir brukte på Ørsta-Volda lufthamn, Hovden. Her er både for kort rullebane og for lågt passasjergrunnlag. Ålesund lufthamn kan vere meir aktuelt.

Ifølgje Dagens Næringsliv vil dei nye flya bli sett inn på innenriksruter i Widerøe der passasjergrunnlaget er stort fnok eit slikt fly. Det kan vere både nye ruter og ruter i dagens rutenett. Stein Nilsen seier til avisa at det er nærliggande å tenke seg at flya blir stasjonerte på Torp ved Sandefjord eller på Flesland ved Bergen. Han seier at Widerøe ikkje skal gå i direkte konkurranse med SAS og Norwegian. Dei vil truleg heller prøve å finne moglegheiter utanfor stamrutene mellom byane.