Fem tilsette og eit barn i barnehage smitta i Stad