Her vert det løyve til transport av ved og bladfykar