Barn, unge og studentar får korona-lettelsar tysdag

foto