Bygdepride delvis digitalt – søkjer om å nytte pynteflaggstenger