Dei siste dagane har politiet i Ørsta og Volda brukt den nye politibåten flittig. Fleire gongar har han vore å sjå på fjordane. Mellom anna i Austefjorden, der patruljen tysdag kverrsette ei umerka teine.

Lensmann Vatne seier båten vil verte brukt til å sjekke teiner, garn og halde eit generelt oppsyn med miljøet når båten er på desse traktar. I tillegg skal han brukast ved spesielle tilstellingar og når er elles er behov for politi på sjøen.

– Når vi får låne båten, vil vi bruke han best muleg. Akkurat no har vi ein innkøyringsperiode, seier Vatne.

Båten høyrer til Sunnmøre politidistrikt, så det er mange om beinet. Som einaste politibåt i området vert han frakta rundt mellom politistrikta ved behov.

– Vi prøver å kome inn i mellom. Båten skal vere tilgjengeleg både for Geiranger, Ålesund og andre plassar. Vi prøver å konsentrere bruken rundt våre behov. No er det t.d. snart laksesesong, så vil følgjer med på det som skjer, seier Vatne.

– De vil halde ymse kontrollar på sjøen framover?

– Ja, vi har vore ute og kontrollert om båtførarane har med redningsvestar til alle i båtane og følgjer dei retningslinjene som er på sjøen. Dei har med føreleggsblokka, så ein kan no risikere å verte kontrollert når ein er ute, minner Vatne om.