Det stadfestar distriktssjef Anette Elstad i Avinor overfor Møre-Nytt.

Sverre Bae er i dag oberstløytnant i Forsvaret og er busett i Ørsta. 3. januar tek Bae over stillinga som lufthamnsjef ved Ørsta/Volda lufthamn etter Kjetil Årøen. I mellomtid fungerer lufthamnsjefen i Førde, Stig Michelsen, også som sjef for Hovden.