– Ynskjer å skape fleire lokale arbeidsplassar

foto