" Saknar ein plass i Ørsta der vi kan avslutte ein kveld ute"