foto
På Tonsåsen opererte ein skipatrulje av sterkt motiverte frivillige soldatar. Patruljen angreip tyskarane ved fleire høve i Begnadalen. Foto: Foto frå boka

Unge vestlandsmenn i kamp for fedrelandet