- Barn og unge vaksne heilt ned i elleve-årsalderen møtest for å slåss