Lokale entreprenørar vil jobbe med bypakken i Ålesund