– Sjukefråværet i Ørsta skil seg ikkje vesentleg frå nasjonale tal