Ein typisk familie bruker 1.100 kroner meir i månaden