Det seier lærarstudentane frå Volda som i februar tok over Velle skule i ei heil veke.

– Før eg byrja på lærarutdanninga visste eg om at det var eit prosjekt på høgskulen der lærarstudentane fekk litt meir ansvar. Men eg vart litt overraska over kor mykje ansvar vi fekk, at vi kom til å få alt i fanget, seier voldingen Sondre Bjørdal (23) til HVO si heimeside.

Saman med Eline Norhagen (22) frå Vanylven og resten av fjerdeårsstudentane i grunnskulelærarutdanningane ved Høgskulen i Volda, tok dei over heile Velle skule i Ørsta kommune i starten av februar.

Eline Nordhagen ved tavla. Foto: Lene Mo Flataker/HVO

– Det er eit spennande prosjekt der vi får testa oss både på godt og vondt, på ting vi kjem til å møte på når vi sjølv skal ut i arbeid etter utdanninga. Det er knallkjekt å få dette ansvaret, og eg trur vi har godt av å teste ut kva lærarjobben har å by på, seier Bjørdal.

Under skuleovertakinga får studentane ansvaret i alt frå drift og administrasjon, til planlegging og undervising.

Ifølgje Norhagen var dei føresette veldig positive og sa til studentane at dei verka som oppegåande lærarar og at dette kom til å gå heilt strålande. Slike forsikrande ord var gode å ta med seg inn i overtakinga.

Studenten Bjørdal testar ut lærar-ferdigheitene sine. Foto: Lene Mo Flataker/HVO

– Eg veit det er litt klisjé, men det er noko med det å vere der for ungdomen og borna. Å vere den eg sjølv trong då eg var yngre. Kombinasjonen mellom det å vere litt rollemodell og det å instruere treff meg veldig.

Vidar Nupen er rektor ved Velle skule, og fortel at dei har hatt praksis med skuleovertaking før. Sist gong for om lag åtte år sidan. Og som rektor er dette tredje gongen han er med på skuleovertaking.

– Utifrå mine røynsler er dette ein svært verdifull praksis for studentane som må gå inn i lærarrolla hundre prosent. Særleg nyttig er det å oppleve kor viktig det er med godt samarbeid både mellom studentane, med føresette og andre tilsette ved skulen, seier Nupen.