«Det er Norge i blautt, kvitt og grått»: Ventar sludd og snø