Fleire slit med bustadlåna – no er til og med inkassoselskapa bekymra