– Situasjonen i verda krev at vi tek vare på matjorda vår

foto