Kollegaer protesterer kraftig på tømminga av Dalsfjord fyrmuseum

foto