Det tok NVE seks år å fortelje kommunen at dei ikkje vil gi tilskot til sikring av denne elva

foto