- Totalt manglande respekt for reglar knytt til selskapsdrift

foto