NVE: Her må fare for kvikkleire-skred vurderast

foto