Tilsette fryktar eldre tidlegare må på institusjon

foto