Det har vore ei roleg påske for politiet i Ørsta og Volda. Fyrstnatt til 1. påskedag vart det hendingar som var verdt å loggføre.

I Volda var det likefør kl. eitt fyrst ein  mann tidleg itjueåra som skapte seg litt til ved ein utestad. Han vart tilsnakka avpolitiet, og gjekk roleg og pent heim.

Der etter var det ein mann i trettiåra som gjorde segvanskeleg. Han forstod ikkje at politiet ville ha han til å roe seg ned, oggjorde seg vanskeleg overfor politiet. Han vert no meldt både forordensforstyrring og forulemping av offentleg tenestemann.

Politiet rydda dessutan opp i noko som var i ferd med åutvikle seg til ein slåstkamp mellom to unge menn i byrjinga av tjueåra.

Familievald

Seinare på natta rykte politipatruljen ut i Ørsta. Det kominn melding om ein mann som var valdeleg mot sambuaren sin. Mannen vartpågripen og sett i arresten.