Ørsta-apoteket misser kontrakt etter samarbeid om innkjøp