«Ikkje nok å gjerde inne beitemarka – der må vere rydda og skjøtta»