foto
Kjempa: Tre gonger har Ove Røv hatt kreft. 70-åringen meiner at vilje av stål, sterk psyke og positiv tankegang har vore med og fått han på føtene. Foto: Roy-Arne Folkestad

– Vi finn ikkje lenger ei einaste kreftcelle i kroppen din