Seks bilar vart kontrollerte, og alle førarane var edru. "Ingen reaksjonar", skriv politiet på Twitter.