NVE har gitt løyve til ombygging av tre transformatorstasjonar i Ørsta

foto
Haugen transformatorstasjon. Foto: Møre-Nytt (Arkiv)