«Kor seint er ikkje for seint å kome med søknad?»

foto