Mange born slutta med fritidsaktivitetar under pandemien: – Berre ein tredel har byrja att

foto