Møreforsking får 28 millionar til automatisering av fiskeria

foto