– Vi kan ikkje diskutere taket før grunnmuren er bygd