– Dette er ein viktig sport for meistring, personleg utvikling og samhald