Nav ber folk om å ta kontakt viss ein trur ein er ramma. Dei skriv at ein mellom anna kan vere ramma viss ein har fleire arbeidsforhold samtidig, eller viss ein ikkje var sjukmeldt frå alle arbeidsforhold då ein søkte om sjukepengar.

– Det er dessverre ikkje mogleg for Nav å identifisere akkurat kva saker som kan ha fått avslag på feil grunnlag, derfor er det viktig at personar som meiner dei er ramma tek kontakt med oss slik at vi får behandla saka deira på nytt, seier ytingsdirektør Eve V. Bergli.

– Vi har grunn til å tru at det dreier seg om nokre få saker, og antakeleg vil det også vere snakk om mindre beløp i korte periodar i dei sakene som er aktuelle. Men det er viktig for oss å sjå på innmelde saker på nytt og sørgje for at søknader får rett utfall, seier Bergli vidare.

Personar som trur dei kan ha fått avslag på feil grunnlag, kan ta kontakt med Nav skriftleg på nav.no/kontakt.

(©NPK)