Tilsett sikta for underslag av 75 mill frå banken Sparebank1 Søre Sunnmøre skal fusjonere med