– Mork-nedlegging kan føre til at folk vert uføre i staden for å kome tilbake i arbeid