Avgrunn mellom gammal ramme og reell kostnad

foto