Politiet opprettar sak etter sprengingsuhell

foto