«Men enkelte set kaffien i halsen av denne pengebruken»