- Eg anar ikkje i kva tempo vaksineringa skjer vidare