Ho har blitt æresmedlem i Møre og Romsdal Bondelag