Talet på medlemer i Den norske kyrkja i Volda kommune er 7.148. Ifølgje forskrift om offentleg tilskot til trus- og livssynsamfunn utanom Den norske kyrkja, skal det verte utbetalt tilskot til medlemene som er busette i kommunen per 1. januar. Tilskotet skal verte rekna ut med utgangspunkt i budsjetterte utgifter til kyrkjelege føremål, delt på talet på medlemer i Den norske kyrkja. På budsjettet for 2016 har Volda kommunestyre løyvd 4.156.000 kroner til kyrkjelege føremål. Fordelt på talet på medlemer vert det 581 kroner per medlem. Dette er også beløpet som skal verte utbetalt i tilskot per medlem i andre trussamfunn. I Volda er det registrert 611 medlemer i 54 ulike trus- og livssynsamfunn utanom Den norske kyrkja.

I tillegg er 75 personar registrert som medlemer i Den katolske kyrkja, og skal ha eit tilskot på 43.575 kroner, men her har kulturdepartementet sagt at tilskotet skal verte halde tilbake til saka om påstått medlemsjuks (nasjonalt), er avklart.

Ørsta

I Ørsta betalar kommunen ut totalt 269.064 kroner, fordelt på 38 ulike trus- og livssynsamfunn. Ifølgje Brønnøysundregistra si oversikt for 2016, var det 593 personar busett i Ørsta som var registrert i samfunn utanfor Den norske kyrkja (sjå fullstendig oversikt i Møre-Nytt frå 17. desember).

9.204 ørstingar er medlemer i Den norske kyrkja. Flest medlemer utanfor Den norske kyrkja i Ørsta er det i Den Evangelisk-Lutherske frikirke, med 153 medlemer. I Ørsta betalar kommunen 606 kroner per medlem, og frikyrkja får dermed utbetalt 92.718 kroner.