Sjømyrane er mellom byggjefelta i Ørsta som no får fiberoptisk kabel. Tussa hyra inn Trøndelags-selskapet Link Entreprenør til å leggje fiberen i jorda i eit prosjektet som er kraftig forseinka. Selskapet grov grøfter og la rør i grøftene i fjor sommar. Så fekk dei problem med å tre kabelen gjennom røra grunna dårleg arbeid.

Konkurs

Ikkje nok med det: I mai gjekk selskapet konkurs, og no har Tussa hyra inn Com-Net i Ulsteinvik til å vidareføre arbeidet. Og heller ikkje Com-Net klarer å tre kabelen alle stader. Difor driv dei no og grev opp att grøftene enkelte stader.

– Link utførte arbeidet sitt med varierande kvalitet, og det er avdekt fleire manglar med arbeidet deira. Hardt press på røra enkelte stader gjer det uråd å få gjennom kablane, fortel adm.dir. Ivar Driveklepp i Tussa IKT.

Selskapet har lagt inn eit krav på fleire hundre tusen kroner mot buet i høve konkursen i Link.

– Link hadde gode referansar på diverse prosjekt dei utførte i Trøndelag. Men hos oss gjorde dei ikkje tilfredsstillande arbeid, seier Driveklepp.

Beklagar

Han beklagar situasjonen og at kundane som ventar på fiberen til husa sine må vente så lenge på dette.

– Ja, det er beklageleg at dårleg arbeid gjer at kundane må vente ekstra lenge på å få det dei har bestilt.

– Kva tid vert prosjektet i Sjømyrane fullført?

– Planen er at dei aller fleste kundane skal vere tilkopla i løpet av juli. Difor har vi hyra inn Com-Net til å ordne opp, fortel adm.dir. Ivar Driveklepp i Tussa IKT.