Terje Kjøde i landsstyret i Noregs Mållag er ikkje vidare begeistra for partiet Høgre. På landsmøtet i helga gjorde partiet vedtak om å arbeide for å fjerne karakterar og eksamenar i sidemål i ungdomsskulen og den vidaregåande skulen.

Les også: – Positivt at sidemål ikkje lenger er valfritt

Vedtaket vart gjort med 187 mot 112 røyster. Høgre vil likevel bruke tekstar på både nynorsk og bokmål i norskfaget gjennom heile skuleløpet.

Kjøde meiner Høgre sin agenda no kjem tydeleg fram.

– Dette er ein måte å svekke nynorsken på. I prinsippet kan dette vere ei oppheving av stortingsvedtaket frå 1885 om at bokmål og nynorsk er likestilte språk, og det er stikk i strid med dei to siste stortingsmeldingane om norsk språk. Der står det at nynorsken må styrkjast, seier han.

– Kva betyr vedtaket for nynorsken?

– Det betyr at nynorsken vil forsvinne ut av skulen der bokmål er hovudmål. Det er klart at eit fag som ikkje skal evaluerast, ha karakterar eller eksamen, forsvinn i konkurranse med andre fag som har karakter. Det forstår høgrefolk godt. Om dei trur eit fag vert prioritert når det ikkje har karakterar, ville dei aldri gått inn for karakterar i femte klasse, seier Kjøde.

Han seier han er skuffa, men ikkje overraska over vedtaket, og at det samstundes er eit paradoks i det.

– Høgre vil stå fram som kunnskapspartiet framfor andre parti, men norsk, som er det viktigaste faget i skulen, det vil dei svekke. Vi veit at i snitt er elevar med nynorsk som hovudmål flinkare i norsk enn elevar med bokmål som hovudmål. Og det er ikkje berre ein påstand, seier Kjøde.

– Er avsnittet om å bruke både nynorsk og bokmål i heile skulegangen berre tome ord om ein te vekk karakterane?

– Ja, sjølvsagt er det det. Kva vil det seie å bruke tekstar på nynorsk? At dei skal lese eit dikt eller to per år, og så seie at dei har nådd målet? Nei, ein kan ikkje lære eit språk utan å skrive det. Det er udiskutabelt, seier Kjøde.

– Uansett er det eit stort mindretal i Høgre som er usamde i vedtaket. Det syner at me har mange venner i partiet, som har forstått at nynorsken er ein vesentleg del av norsk historie, kultur og identitet. Eg vonar at desse kan stogge partileiinga. Så kor stor vekt ei eventuelt ny regjering vil legge på dette, veit vi ikkje