– Vi må redusere talet på tilsette, og kutte i tenester

foto