- Drive in-kino passar i grunnen godt til Ørsta, og kunne gjerne vore eit fast tilbod