Sidan han vart valt inn på Stortinget hausten 2013, er Fredric Holen Bjørdal sitert 572 gonger i norske medier.

Det er Aftenposten som har gått gjennom mediedekninga av norske stortingsrepresentantar som vart valt inn hausten 2013.

Det er venstrerepresentanten Abid Raja som toppar lista med 6.318 siteringar. Pål Farsted er mest sitert på Mørebenken (1.801).

Ørstingen Fredric Holen Bjørdal plasserer seg om lag midt på treet.