I likskap med Ørsta kommunestyre, ber også Utviklingsforum Hovden Lufthamn om fleire avgangar til Bergen.

Det stadfestar leiar Odd Magne Vinjevoll ved Ørsta Næringskontor.

I utviklingsforumet sit representantar både frå kommunane og næringslivet på Søre Sunnmøre, Stranda, Hornindal og Stryn.

– Vi ser svært positivt på at Widerøe har lytta til behovet, og justert sine ruter ved Hovden flyplass, men uroa er stor med tanke på den auka trafikkmengda vi vil få ved opninga av Kvivsvegen mot indre Sunnmøre og Nordfjord, seier Vinjevoll.

Det viser seg faktisk allereie no at reiarlag og verft på Søre Sunnmøre åleine har behov for ei dobling av kapasiteten mot Bergen.

To ruter

Med frykta for kapasitetsmangel i botnen, bed utviklingsforumet no Widerøe om å setje inn to direkteruter til – ei tur/retur som landar i Bergen innafor tidsrommet 07.50 til 08.10, og ei direkterute frå Hovden til Bergen mellom 16.30 og 16.45. Denne bør returnere til Sunnmøre mellom 17.00 og 17.30.

– Desse rutene vil mellom anna sikre korrespondanse for reisemontørar og mannskap til/frå Aberdeen, seier Vinjevoll, og legg til at auka setekapasitet til Oslo også vil verte naudsynt etter opninga av Kvivsvegsambandet.

Nordover

Flyrutegruppa opplyser også at dei i samarbeid med Widerøe vil sjå på mulegheitene for eit framtidig samarbeid mot Trondheim.

Dei meiner behovet for ei slik rute er raskt veksande, og understrekar at Sunnmøre er knytt til den gamle kongebyen gjennom helse og kommunalt overordna organ.

Ei mellomlanding i Kristiansund kan også vere føremålstenleg, grunna koplinga til olje- og offshorenæringa.